Společnost CD RATING, s.r.o. (dále jen CD RATING) je společností působící v celé ČR v oblasti oceňování a poradenství. CD RATING se soustřeďuje na komplexní služby včetně celkové koordinace v procesech přeměn společností, tj. v procesech fúzí (sloučení a splynutí) a změn právní formy společností.

Služby jsou zaměřeny na potřeby středních a velkých podniků, s cenově přijatelným řešením. Společnost CD RATING, s.r.o. byla založena v roce 2001. V roce 2003 byla společnost CD RATING jmenována znaleckým ústavem v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování hmotných a nehmotných aktiv, pasiv, cenných papírů, společností či jejich částí a posuzování podnikatelských plánů z nejrůznějších ekonomických hledisek.

Společnost CD RATING, s.r.o. se zaměřuje na klientelu:

českých obchodních společností

českých obchodních společností orientovaných na anglofonní země (USA, Anglie, Austrálie)

Společnost CD RATING, s.r.o. získala rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR statut Znalecký ústav s následujícím rozsahem znaleckých oprávnění:

Oceňování hmotných a nehmotných aktiv, pasiv

Oceňování cenných papírů

Oceňování společností či jejich částí

Posuzování podnikatelských plánů z nejrůznějších ekonomických hledisek